Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

突发!万景岗区一处民宅发生大火

社会
记者:
班纳
2020年8月22日 18:54

(金边讯)今日晚上6时40分左右,万景岗区380号路一处民宅发生大火,消防员已经赶到火灾现场展开救火行动。


广告
Cana trush banner ads v 2250x900
555111

相关新闻