Cc time gif
Hogc dim sum cc times gif 2280x300
Cc times banner 2020 final
Ads w1800 x h300
Lifujidian 2

洪森参观台资成衣厂 了解工人工作情况

国内
记者:
2018年7月18日 09:25

(金边讯)洪森总理今早参观位于4号公路的台资成衣厂(Top Summit Garment),他走进车间里认真观察工人工作情况。

该工厂位于金边市普森芷区贡武分区达邦多村4号公路,由台湾公司投资。

Top Summit Garment工厂雇佣多达3872名员工,其中3563人为女工,生产的商品主要销往美国和欧洲市场。

 

广告
1500x600 1byte
555111

相关新闻