Cc time gif
Cc times banner 2020 final
Phnom penh industrial co.  ltd
Gif final file
Cctime 600x100px
001 (1) 2
1800px x h300px
Lifujidian 2

跨年狂欢 西港海滩人挤人(组图)

国内
记者:
嘉豪
2021年12月31日 16:01

(金边讯)今日是2021年的最后一天,全国掀起出游热潮。西哈努克港海滩人山人海,似乎一点也不担心疫情扩散。


广告
Gif 750 x 300 20220119
555111

相关新闻